Indkaldelse til ordinær generalforsamling

31. marts 2021

Kære medlem,
Du inviteres til ordinær generalforsamling for Danmarks Farmaceutiske Selskab.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om Selskabets virke idet forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4. Valg af regnskabskyndig person til varetagelse af revision af kommende års regnskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Selskabet bestyrelse
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan kontaktes via formand Helle Ølgaard McNulty (helle.mcnulty@regionh.dk)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Danmarks Farmaceutiske Selskab

Detaljer

Sted:
Pharmadanmark, Codan Ejendomme
Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg

Starter:
31. marts – 17:00

Slutter:
31. marts – 18:00

Hjemmeside:
https://farmaceutisk-selskab.dk/

Mere information:
Download PDF