Sektionen for Kvantitativ Farmakologi (PopSim)

Sektionen for Kvantitativ Farmakologi (PopSim)

Sektion for Kvantitativ Farmakologi

PopSim er et netværk for forskere og studerende med interesse i kvantitativ farmakologi, herunder pharmacometrics og PK-PD modellering af lægemidler. PopSim afholder faglige eftermiddagsmøder med varierende temaer, der kan skabe inspiration og debat hos vores medlemmer og andre med interesse for feltet.

Sektionens formål er at fremme den videnskabelige udvikling af kvantitative metoder i farmakologien, herunder at oplyse om og understøtte anvendelsen af

  • Matematisk-statistiske modeller til farmakokinetik (PK), farmakodynamik (PD), PK-PD og exposure-respons analyse af lægemidler, sygdomsudvikling og biomarkører
  • Modeller til at understøtte valg af klinisk dosis, herunder patientspecifik dosering samt skalering af dosis fra non-klinik til klinik
  • Simulering af non-kliniske og kliniske forsøg mhp. optimering af forsøgsdesign
  • Kvantitative modeller til regulatoriske formål
  • Modeller der belyser lægemidlers farmakologiske virkning

Samt at udvikle et netværk mellem akademia, industri og regulatoriske institutioner indenfor den kvantitative farmakologi

Bestyrelsen

Sammensætning per 01. jan 2020:

Formand:
Trine Meldgaard Lund, Københavns Universitet
trine.lund@sund.ku.dk

Øvrige:

Daniël Jonker, Ferring Pharmaceuticals
Daniel.Jonker@ferring.com

Johan Areberg, Lundbeck
joar@lundbeck.com

Lene Alifrangis, Novo Nordisk
lnaf@novonordisk.com

Stine Timmermann Ottesen, LEO Pharma
ntmdk@leo-pharma.com

Kim Peder Dalhoff, Bispebjerg Hospital
Kim.Peder.Dalhoff@regionh.dk

Frank Larsen, Lundbeck
FRL@Lundbeck.com

Theodoros Papathanasiou
theo.x.papathanasiou@gsk.com

Kirsten Riber Bergmann
KBGM@novonordisk.com