Sektionerne

Sektionerne

Analytiker-Ringen

Formålet for Analytiker-Ringen er at arrangere møder relateret til analytisk kemiske emner samt at være et fagligt og socialt forum for medlemmer med interesse for analytisk kemi.

Biofarmacisektionen

Formålet for Biofarmacisektionen er at fremme den videnskabelige og industrielle udvikling indenfor biofarmaci gennem afholdelse af videnskabelige møder og etablering af fagligt netværk for sektionens medlemmer.

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionens formål er at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for klinisk farmaci og etablere et forum for medlemmer med interesse for klinisk farmaci.

Sektionen for Samfundsfarmaci

Formålet med sektionen er at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling indenfor samfundsfarmaci for medlemmer med interesse for samfundsfarmaci.

PopSim – Sektion for Kvantitativ Farmakologi

PopSim er et netværk for forskere og studerende med interesse i kvantitativ farmakologi, herunder pharmacometrics og PK-PD modellering af lægemidler. PopSim afholder faglige eftermiddagsmøder med varierende temaer, der kan skabe inspiration og debat hos vores medlemmer og andre med interesse for feltet.