Indmeldelse

Indmeldelse

Indmeldelse

Danmarks Farmaceutiske Selskab kan optage følgende personer som medlem:

  • Enhver der har erhvervet en akademisk uddannelse der retter sig mod farmaci og anden farmaceutisk videnskab.
  • Enhver der har erhvervet en akademisk uddannelse og som arbejder inden for lægemiddelområdet.
  • Enhver der er indskrevet på et universitetsstudie der retter sig mod farmaci og anden farmaceutisk videnskab.

Medlemsskab af Selskabet koster 275 kr. årligt for personer med en kandidateksamen og 100 kr. årligt for farmaceutstuderende. Du betaler det fulde beløb for medlemskab uanset hvornår du melder dig ind i løbet af året.

Det er muligt at tilvælge medlemsskab af en eller flere af Selskabets Sektioner i forbindelse med indmeldelsen, eller ved at kontakte Selskabets sekretariat. Medlemskab af en Sektion betyder stemmeret i Sektionen og modtagelse af invitationer til Sektionens/Sektionernes møder, workshops, konferencer m.m.. Medlemskab af en eller flere Sektioner koster ikke ekstra.

Medlemskontingentet opkræves hvert år i marts måned. Første gang der opkræves kontingent efter indmeldelsen bliver der udskrevet et girokort. De medlemmer der herefter tilmelder sig PBS, vil de følgende år blive opkrævet via PBS.