Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og forsker, ph.d.
Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Charlotte Vermehren
Teamleder for Medicinfunktionen for Almen Praksis, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
charlotte.vermehren@regionh.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut, ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Charlotte Treldal
Klinisk farmaceut, ph.d.
charlotte.treldal.02@regionh.dk

Simon Tarp
Farmaceut, ph.d.
Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF)
sita@sst.dk

Mia Lolk Lund
Klinisk Farmaci chef; Sektionsleder
Sygehusapoteket Fyn
Mia.Lolk.Lund@rsyd.dk

Suppleanter
Louise Winnecke Jensen
Udviklingsfarmaceut
Regio Hovedstadens Apotek
louisewjensen@gmail.com

Camilla Jahn Christensen
Klinisk Farmaceut
Region Hovedstadens Apotek
cachr@outlook.dk

Senest opdateret: 13.06.2019