Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og Forskningsleder
Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Mia Lolk Lund
Klinisk Farmaci chef, Sektionsleder
Sygehusapoteket Fyn
Mia.Lolk.Lund@rsyd.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Charlotte Vermehren
Leder, Clinical Pharmacotherapy Cluster, KU
Chef, Klinisk Farmaci, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
charlotte.vermehren@regionh.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut
ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Anna Birna Almarsdóttir
Professor
Institut for Farmaci
Københavns universitet
aba@sund.ku.dk

Trine Birkholm
Klinisk farmaceut
Region Sjælland
Sygehusapoteket
trbi@regionsjaelland.dk

Suppleanter

Vakant

Senest opdateret: 23.01.2024