Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Sektion for Klinisk Farmaci
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og Forskningsleder
Region Sjælland Sygehusapoteket
MSc Pharma, PhD
Tlf. 30 55 80 23
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Mia Lolk Lund
Klinisk Farmaci chef, Sektionsleder
Sygehusapoteket Fyn
Mia.Lolk.Lund@rsyd.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Charlotte Vermehren
Leder, Clinical Pharmacotherapy Cluster, KU
Chef, Klinisk Farmaci, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
charlotte.vermehren@regionh.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut
ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Anna Birna Almarsdóttir
Professor
Institut for Farmaci
Københavns universitet
aba@sund.ku.dk

Trine Birkholm
Klinisk farmaceut
Region Sjælland
Sygehusapoteket
trbi@regionsjaelland.dk

Suppleanter

Vakant

Senest opdateret: 23.01.2024