Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og Forskningsleder
Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Vermehren
Lektor, ph.d.
Leder, Clinical Pharmacotherapy Cluster, KU og
Leder, Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
charlotte.vermehren@regionh.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut, ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Mia Lolk Lund
Klinisk Farmaci chef; Sektionsleder
Sygehusapoteket Fyn
Mia.Lolk.Lund@rsyd.dk

Anna Birna Almarsdóttir
Professor
Institut for Farmaci, Københavns universitet
aba@sund.ku.dk

Trine Birkholm
Klinisk farmaceut
Region Sjælland Sygehusapoteket
trbi@regionsjaelland.dk

Suppleanter

Frederikke Bruun
Klinisk farmaceut
Asnæs Apotek

Senest opdateret: 15.11.2022