Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Trine R. H. Andersen
Klinisk farmaceut og Forskningsleder
Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Charlotte Vermehren
Lektor, ph.d.
Leder, Clinical Pharmacotherapy Cluster, KU og
Leder, Medicinfunktionen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
charlotte.vermehren@regionh.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut, ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Mia Lolk Lund
Klinisk Farmaci chef; Sektionsleder
Sygehusapoteket Fyn
Mia.Lolk.Lund@rsyd.dk

Anna Birna Almarsdóttir
Professor
Institut for Farmaci, Københavns universitet
aba@sund.ku.dk

Marie-Louise Duckert
Borgernær klinisk farmaceut
Frederiksberg Kommunes Hjemmepleje
madu08@frederiksberg.dk

Suppleanter
Camilla Jahn Christensen
Klinisk Farmaceut
Region Hovedstadens Apotek
cachr@outlook.dk

Senest opdateret: 01.07.2021