Selskabet

Selskabet

Danmarks samlingspunkt – for farmaci og farmaceutisk videnskab

Danmarks Farmaceutiske Selskab er et uafhængigt videnskabeligt selskab der  søger at fremme farmaci og farmaceutisk videnskab i Danmark. Dette søges opfyldt ved at afholde møder, workshops, konferencer m.m. ~ om alt fra udvikling af lægemidler til forbrug af disse.

  • Danmarks Farmaceutiske Selskab er medlem af EUFEPS
  • Danmarks Farmaceutiske Selskab er medlem af Dansk Selskab for Farmakologi (DaSaFe)

Formål

Danmarks Farmaceutiske Selskab har som formål:

  • At formidle farmaceutisk videnskab
  • At øve indflydelse på udviklingen af dansk farmaci
  • At styrke den farmaceutiske identitet.

Disse formål sikres gennem afholdelse af møder, workshops, konferencer m.m., hvor videnskabelige resultater formildes, hvor aktuelle farmaceutiske problemstillinger belyses og diskuteres. Endvidere indgår Selskabet aktivt i udvalg og høringer i relation til udvikling og lovgivning på det farmaceutiske område.