Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter

Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter

Den Kliniske Videreuddannelse for Farmaceuter er en selvstændig uddannelsesprofil, som kan afsluttes med diplom.

Formålet med Klinisk Videreuddannelse for Farmaceuter er at give farmaceuter klinisk indsigt og forståelse, så de kan bidrage til optimering og kvalitetssikring af den farmakoterapeutiske behandling i samarbejde med bl.a. læger og sygeplejersker.

Videreuddannelsen henvender sig primært til:

  • sygehusfarmaceuter som arbejder med klinisk farmaceutisk service på patient-, afdelings- eller ledelsesniveau
  • apoteksfarmaceuter, som arbejder med klinisk farmaci, fx ved medicingennemgang og samarbejde med plejehjem, almen praksis osv.
  • andre farmaceuter, som ønsker en systematisk klinisk videreuddannelse

Farmaceuter, som ønsker en faglig og klinisk opdatering på højt niveau, kan med fordel tage enkelte kurser efter behov og interesse.

Se generel information om videreuddannelsen og aktuelle kurser her