Analytiker-ringen

Analytiker-ringen

Analytiker-Ringen

Formålet for Analytiker-Ringen er:

  • At arrangere møder relateret til analytisk kemiske emner
  • At være et fagligt og socialt forum for medlemmer med interesse for analytisk kemi

Analytiker-Ringen bestræber sig på at arrangere to møder årligt.

Bestyrelsen

Sammensætning fra d. 25. juni 2019:

Formand:
Steen Plesner Pontoppidan, CEO, steen.pontoppidan@gmail.com

Næstformand og repræsentant i hovedbestyrelsen:
Nickolaj Petersen, Institut for Farmaci, SUND, KU, Lektor, Nickolaj.petersen@sund.ku.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Inga Bjørnsdottir, Novo Nordisk A/S, Principal Scientist, InBj@novonordisk.com

Senest opdateret den 13. september 2019.