Bestyrelsen

Bestyrelsen

Helle Ølgaard McNulty

Helle Ølgaard McNulty

Formand

Chef for Klinisk farmaceutisk service
M.Sc.Pharm.
MRPharmS

Region Hovedstadens Apotek

Tlf: 40 26 86 73

Christian Bernstein Rubek

Christian Bernstein Rubek

Næstformand

Afdelingsleder i Klinisk Farmaceutiske Ydelser

Region Hovedstadens Apotek, Herlev-Gentofte Hospital

Cand.pharm.

christian.bernstein.rubek@regionh.dk

Tlf. 28 12 79 82

Læs artikel

Kamilla Rolsted

Kamilla Rolsted

Kasserer

Konsulent (forretningsudvikling)
M.Sc.Pharm, PhD, MBA

kamilla_rolsted@hotmail.com

Stine Harloff-Helleberg

Stine Harloff-Helleberg

Biofarmacisektionen

Medlem i hovedbestyrelsen samt Sektion for Biofarmaci
PhD

stine.harloff@sund.ku.dk
tlf 23 98 30 44

Stine Westergaard

Stine Westergaard

Samfundsfarmacisektionen

M.Sc.Pharm.

Charlotte Vermehren

Charlotte Vermehren

Sektionen for Klinisk Farmaci
Rasmus Juul Kildemoes

Rasmus Juul Kildemoes

Sektionen for Kvantitativ Farmakologi (PopSim)
Nickolaj Petersen

Nickolaj Petersen

Analytiker-ringen
Korbinian Löbmann

Korbinian Löbmann

Repræsentant for EUFEPS
Sofie Madsen

Sofie Madsen

Repræsentant for PharmaSchool
Ida Louise Steffensen

Ida Louise Steffensen