Publikationer

Publikationer

Nyhedsbreve

Bestyrelsen for sektionen vil gerne fremme synligheden af hvad der aktuelt sker inden for klinisk farmaci, give vores medlemmer bedre information om aktuelle møder, kongresser, forskning og andre faglige nyheder og ikke mindst information om vores kursusvirksomhed: Kliniske Videreuddannelse for Farmaceuter.

Herudover vil vi gerne fremme medlemmernes muligheder for netværksdannelse og være et medie hvor medlemmerne kan få spalteplads til aktuelle meddelelser.

Nyhedsbrevet udkommer 2-3 gange årligt.

Har du en nyhed du gerne vil have med i vores næste nyhedsbrev, så giv et tip og send en mail.