Indkaldelse til generalforsamling – Sektionen for Klinisk Farmaci

23. maj 2022 – fra kl. 18:00 – 19:00

Kære medlem,

Du inviteres til ordinær generalforsamling i Sektion for Klinisk Farmaci.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år
  Hør blandt andet om vores arbejde med klinisk farmaci nyheder og snitflader til de nye faglige selskaber inden for polyfarmaci og personlig medicin.
 3. Valg af medlemmer til sektionens bestyrelse
  Bestyrelsen søger 1-2 nye medlemmer, enten ordinære medlemmer som vælges for 3 år eller suppleanter som vælges for 1 år ad gangen.
 4. Indkomne forslag
  Forslag indsendes til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen
 5. Eventuelt

Inden generalforsamlingen kan man også deltage i eventet ”Hvad laver en klinisk farmaceut?”, hvor der også vil være sandwich og forfriskninger.

Tilmelding senest d. 9. maj til trn@regionsjaelland.dk

På vegne af bestyrelsen
Trine R. H. Andersen
Formand

Detaljer

Starter:
23 maj kl. 18:00

Slutter:
23 maj kl. 19:00

Website:
https://farmaceutisk-selskab.dk/

Sted:
Benzon auditoriet, PharmaSchool KU
Universitetsparken 2, KBH Ø

Tilmeld

Tilmelding senest d. 9. maj til trn@regionsjaelland.dk