Indkaldelse til ordinær generalforsamling

3. maj 2021 – fra kl. 17:00

Kære medlem,

Du inviteres til ordinær generalforsamling i Sektion for Klinisk Farmaci

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om sektionens virksomhed i det forløbne år
3. Valg af medlemmer til sektionens bestyrelse
4. Indkomne forslag
5. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 1. april 2021.
Tilmelding senest d. 1. maj til trin@regionsjaelland.dk

På vegne af bestyrelsen

Trine R. H. Andersen
Formand

Sektion for Klinisk Farmaci

Læs mere her

Detaljer

Starter:
03. maj kl. 17:00

Sted:
Virtuelt (link sendes efter tilmelding)

Website:
https://farmaceutisk-selskab.dk/

PDF:
Læs mere her

Tilmelding

Formand:
Trine R. H. Andersen

Tilmelding via mail til:
trn@regionsjaelland.dk
*Senest 1. maj