Historie

Danmarks Farmaceutiske Selskab blev stiftet den 23. oktober 1912. De første love blev revideret 1931 og mindre rettelser vedtaget i 1936 og 1956. Nye revisioner blev foretaget i 1962, 1972, 1985 og 1988. En oversigt over Selskabets historie med yderligere henvisninger findes i Dansk Tidsskrift for Farmaci 36, 1962, nr. 10-11 og i jubilæumsskriftet “Danmarks Farmaceutiske Selskab 1912-1987”, forfattet af Hans-Otto Loldrup.

Lovene blev ændret i oktober 1992 bl.a. med henblik på smidiggørelse af reglerne for lovændringer, afklaring af bestemmelserne for optagelse i Selskabet, ændring af foreningsåret samt mindre sproglige justeringer.

Med lovændringerne af 1. januar 2003 har sektionerne fået direkte indflydelse på Selskabets ledelse. Ved lovændringer af 26. Juni 2009 er vedtægterne blevet mere tidssvarende i forhold til udviklingen indenfor det farmaceutiske område (uddannelse, industri etc.). Således er der bl.a. åbnet op for, at andre akademikere end farmaceuter, hvis uddannelse eller arbejde retter sig mod farmaci eller anden farmaceutisk videnskab, kan optages i selskabet.