Bestyrelsen

Formand
Helle Ølgaard McNulty, M.Sc.Pharm., MRPharmS
Chef for Klinisk farmaceutisk service
Region Hovedstadens Apotek
Tlf. 4026 8673

Næstformand
Bente Gammelgaard
M.Sc.Pharm., Ph.d.
Professor
Københavns Universitet
Tlf. 3533 6415

Kasserer
Bodil Meibom, M.Sc.Pharm.
Souschef Birkerød Apotek

Biofarmacisektionen
Lise Sylvest Helledi
M.Sc.Pharm., Ph.d, MBA
Novo Nordisk A/S

Samfundsfarmacisektionen
Stine Westergaard, M.Sc.Pharm.

Sektionen for Klinisk Farmaci
Charlotte Vermehren

Sektionen for Kvantitativ Farmakologi (PopSim)
Rasmus Vestergaard Juul

Analytiker-ringen

Nickolaj Petersen

Repræsentant for EUFEPS
Korbinian Löbmann

Repræsentant for PharmaSchool
Sofie Madsen

Ida Louise Steffensen