Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Trine Rune Høgh Nielsen
Klinisk farmaceut og forsker, ph.d.,
Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Næstformand
Louise Winnecke Jensen
Udviklingsfarmaceut
Region Hovedstadens Apotek
louisewjensen@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent
Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Charlotte Vermehren
Teamleder for Medicinfunktionen for Almen Praksis, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
charlotte.vermehren@regionh.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut, ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Charlotte Treldal
Klinisk farmaceut, ph.d.
charlotte.treldal.02@regionh.dk

Suppleanter
Camilla Jahn Christensen
Kandidatstuderende i klinisk farmaci ved Syddansk Universitet
camic12@student.sdu.dk

Simon Tarp
Farmaceut, ph.d.
Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF)
sita@sst.dk

Senest opdateret: 22.05.2018