Analytiker-Ringen

Formålet for Analytiker-Ringen er:

  • At arrangere møder relateret til analytisk kemiske emner
  • At være et fagligt og socialt forum for medlemmer med interesse for analytisk kemi

Analytiker-Ringen bestræber sig på at arrangere to møder årligt.

Bestyrelsens sammensætning fra 31. maj 2016:

Formand:
Babak Jamali, AscendisPharma, Director Analytical Chemistry Development
(baj@ascendispharma.com)

Næstformand:
Inga Bjørnsdottir, Novo Nordisk A/S, Principal Scientist

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Nickolaj J. Petersen, Institut for Farmaci, SUND, KU, Lektor

Senest opdateret: 14/10/2016