Sektionen for Klinisk lægemiddeludvikling

Sektion for Klinisk Lægemiddeludvikling har til formål at være rammen om et forum for vidensdeling, diskussion og information vedrørende klinisk lægemiddeludvikling i et industri- og biotekperspektiv.

Sektionen tilstræber gennem sine aktiviteter at facilitere videnskab og vidensudveksling mellem akadamia, industri og myndigheder.

Sektionen vil have fokus på de videnskabelige aspekter af klinisk lægemiddeludvikling herunder sammenhængen mellem og overgangen fra pre-klinisk udvikling til klinisk udvikling.

Bestyrelsens sammensætning

Formand
Cong Nguyen
Regulatory Affairs Professional, ALK Abelló A/S
Mail: cngdk@alk.net
Tel: +45 2664 6433

Øvrige medlemmer:
Mikael Thomsen
Drug Development Specialist, Konsulent
Mail: mik.thomsen@gmail.com
Tel: +45 2327 6134

Frank Larsen
Chief Specialist, H. Lundbeck A/S
Mail: frl@lundbeck.com
Tel: +45 3083 3022

Anne Birgitte Bentz Damholt
Director, Novo Nordisk A/S
Mail: abbe@novonordisk.com
Tel: +45 3079 4749

Lona Louring Christrup,
Professor, PhD, Københavns Universitet
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Mail: llc@sund.ku.dk
Tel: +45 3533 6347

Senest opdateret: 14/10/2016