Kontakt

Selskabet anvender Pharmadanmarks sekretariat:

Adresse

Danmarks Farmaceutiske Selskab
c/o Pharmadanmark
Rygårds Alle 1
2900 Hellerup

farmaceutiske-selskab@pharmadanmark.dk

Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af DFS skal du sende en pd@pharmadanmark.dk til sekretariatet. Du må meget gerne skrive, hvorfor du ikke ønsker at opretholde dit medlemskab.