Sektionen for Klinisk Farmaci

Formand
Dorte Glintborg
Sundhedsvidenskabelig konsulent, Medicinrådet
dgl@medicinraadet.dk

Næstformand
Louise Winnecke Jensen
Udviklingsfarmaceut
Region Hovedstadens Apotek
louisewjensen@gmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Helle Ølgaard McNulty
Chef for Klinisk Farmaceutisk Service, Region Hovedstadens Apotek
helle.mcnulty@regionh.dk

Trine Rune Høgh Nielsen
Klinisk farmaceut og forsker, ph.d., Region Sjælland Sygehusapoteket
trn@regionsjaelland.dk

Charlotte Vermehren
Teamleder for Medicinfunktionen for Almen Praksis, ph.d.
Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden.
charlotte.vermehren@regionh.dk

Birgit Signora Toft
Selvstændig rådgivende farmaceut, ph.d.
birgit@teamtoft.dk

Suppleanter
Camilla Jahn Christensen
Kandidatstuderende i klinisk farmaci ved Syddansk Universitet
camic12@student.sdu.dk

Senest opdateret: 24/05/2017