Danmarks Farmaceutiske Selskabs tildeler i 2017 Selskabets guldmedalje til Professor Emeritus Mette Rasmussen

Tildelingen sker med følgende begrundelse:

* Kandidatens bidrag til udvikling af universitetsuddannelser indenfor klinisk farmaci

* Kandidatens bidrag til undervisning og formidling indenfor klinisk farmaci

* Kandidatens bidrag til fornyelse og udvikling af klinisk farmaci i Danmark både videnskabeligt og i praksis.

Klinisk farmaci så sin spæde start i Danmark begyndelsen af 70´erne. I dag udøves klinisk farmaci på samtlige hospitaler i Danmark, og vinder til stadighed større indpas i primærsektoren, på apoteker, i regionernes læge-middelenheder og i kommunerne. Du var pioneren for klinisk farmaci i Danmark og var et afgørende fyrtårn for udviklingen af fagområdet igennem hele din flotte karriere.

Du var initiativtager til oprettelse af Sektion for Klinisk Farmaci i 1989. I en lang årrække var du formand for bestyrelsen, dernæst menigt medlem. Siden overlod du pladsen til nye kræfter for i højere grad at hellige dig sektionens kliniske videreuddannelse for farmaceuter

Du har taget initiativ til både præ- og post graduat uddannelse i klinisk farmaci. Den prægraduate uddannelse var først et valgfag, men blev fra 2000 en obligatorisk del af den farmaceutiske kandidatuddannelse. De klini-ske farmaceutiske funktioner på danske hospitaler var på dette tidspunkt endnu begrænsede, men dit interna-tionale netværk af kontakter medførte, at et utal af specialestuderende fik mulighed for at skrive speciale i fx USA og Australien, som på det tidspunkt var langt foran Danmark i forhold til klinisk farmaci som fagområde både i praksis og forskningsmæssigt.

På Postgraduat niveau etablerede du Den klinisk videreuddannelse for farmaceuter i regi af Sektion for Klinisk Farmaci, og stod spidsen for denne frem til 2014. Uddannelsen udbydes den dag i dag i samarbejde mellem Sektion for Klinisk Farmaci og Pharmakon.

I 2003 blev du udnævnt til den første danske professor i klinisk farmaci ved Københavns universitet School of Pharmacy.

På det menneskelige plan har du igennem en lang karriere udvist et usædvanligt lederskab og godt gammel dags gå på mod. Pionerånd og evne til at kæmpe for den kliniske farmaci også når det var svært har været ken-detegnede for dit virke. Et eksempel på dette var:

Lægemiddelstyrelsens rapport ”Brug medicinen bedre – perspektiver i klinisk farmaci”, som udkom i 2004, og blev det endelige startskud til for alvor at få sat skub i udbredelsen af klinisk farmaci. Pga. din vedholdende indsats i arbejdsgruppen gennem det to år lange arbejde med i alt 12 møder med til tider harmdirrende dis-kussioner, blev det en gang for alle slået fast, at:

Klinisk farmaci er sikring af optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patient og samfund ved et sam-arbejde mellem farmaceuter, andre sundheds professionelle og patienten selv.

Et stort menneskeligt drive og en sjælden evne til at bryde igennem og danne netværk har været karakteristisk for dit virke. Du har således med både stor personlighed og faglighed inspireret et utal af både farmaceuter og farmaceutstuderende til at arbejde med og videreudvikle klinisk farmaci.

Mette – du har derfor om nogen fortjent Selskabets guldmedalje.

Tillykke med guldmedaljen.

Venlig hilsen

Alejandra Mørk

Formand for bestyrelsen for Danmarks Farmaceutiske Selskab